Tytuł artykułu: Warunki termiczne a zanieczyszczenie powietrza w wybranych miastach Polski w sezonie zimowym 2016/2017

Autorzy: CZARNECKA, M., NIDZGORSKA-LENCEWICZ, J., RAWICKI, K.

Słowa kluczowe: inwersje temperatury, pyłzawieszony, PM10, PM2,5, SO2, regresja

Streszczenie: W pracy przedstawiono statystyczną ocenę wpływu temperatury powietrza oraz inwersji termicznych (dolnych i górnych) na stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz dwutlenku siarki w Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie w okresie kalendarzowej zimy XII-II w 2016/17 r. Wykazano, że w analizowanym sezonie zimowym temperatura powietrza w przygruntowej warstwie powietrza (do 200 cm) wywierała silny wpływ na zmienność stężeń dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego obu frakcji w każdym mieście, zwłaszcza w porze nocnej (19.00-6.00). Niekorzystny wpływ na wielkość analizowanych zanieczyszczeń miała przede wszystkim miąższość dolnych warstw inwersyjnych, podczas gdy zjawiskiem jednoznacznie korzystnym dla dyspersji zanieczyszczeń, była duża miąższość dziennej warstwy mieszania, uwarunkowana wysokim zaleganiem podstawy inwersji górnych.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.4.42

Cytowanie w stylu APA: Czarnecka, M., Nidzgorska-Lencewicz, J. & Rawicki, K. (2017). Warunki termiczne a zanieczyszczenie powietrza w wybranych miastach Polski w sezonie zimowym 2016/2017. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (4), 437-446. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.4.42

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Czarnecka, Nidzgorska-Lencewicz & Rawicki, 2017), następne powołania: (Czarnecka i inni, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Czarnecka, Małgorzata, Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, Kacper Rawicki. "Warunki termiczne a zanieczyszczenie powietrza w wybranych miastach Polski w sezonie zimowym 2016/2017." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 78 ser., vol. 26, nr 4, (2017): 437-446. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.4.42.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Czarnecka, Nidzgorska-Lencewicz, & Rawicki 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.4.42, author={Czarnecka, Małgorzata and Nidzgorska-Lencewicz, Jadwiga and Rawicki, Kacper }, language={polish}, title={Warunki termiczne a zanieczyszczenie powietrza w wybranych miastach Polski w sezonie zimowym 2016/2017}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.4.42}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN78/A3/art3.pdf}, year={2017}, volume={26 (4)}, number={78}, pages={437-446}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back